• ตลอด 24 ชั่วโมง

กิจกรรมงานสัปดาห์ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม

ข่าวสารและกิจกรรม
       เมื่อวันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2566 โรงพยาบาลรวมแพทย์ยโสธร ได้เข้าร่วมกิจกรรมงานสัปดาห์ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน) ปี 2566 สาขายโสธร โรงงานตัดแต่งและแปรรูปสุกรยโสธร, โรงงานชำแหละสุกรยโสธร เพื่อให้พนักงานได้ตระหนักถึงความปลอดภัยในการทำงานรวมถึงปัญหาด้านสุขภาพที่ส่งผลต่อการทำงาน

ติดต่อเรา

โรงพยาบาลนายแพทย์หาญ
160-164 ถนนวิทยะธำรงค์ ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร 35000

บริการทางการแพทย์

บริการสำหรับผู้ป่วย

การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายคุกกี้
Copyright © 2023 DR.Hann Hospital All right reserved