• ตลอด 24 ชั่วโมง

บาดทะยัก โรคอันตรายแต่...ป้องกันได้!

บทความทางการแพทย์ / สุขภาพ

PSITTACOSIS โรคไข้นกแก้ว
      เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย ที่มีนกตระกูลนกแก้วเป็นพาหะหลัก เชื้อชนิดนี้สามารถพบได้ในสิ่งแวดล้อมไม่ใช่โรคอุบัติใหม่ ติดต่อทางการหายใจและสัมผัสสารคัดหลั่ง สามารถรักษาหายได้ ด้วยยาปฏิชีวนะ

กลุ่มเสี่ยง!
– สัตวแพทย์
– ผู้ดูแลนก
– ผู้ให้อาหารนก
– ผู้อาศัยบริเวณที่มีมูลนกหนาแน่น
– ผู้สูงอายุ/ ผู้มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง

ผู้ติดเชื้อมักมีการอาการแสดงเพียงเล็กน้อย เช่น
– ไข้
– หนาวสั่น
– ปวดหัว
– ปวดกล้ามเนื้อ
– ไอแห้ง 

**การเฝ้าระวัง ผู้ที่มีประวัติสัมผัสสัตว์ปีก/ มูลนก

การป้องกัน
เลี่ยงสัมผัสสัตวป่วย
กำจัดมูลนก
สวมหน้ากากอนามัย
ล้างมือ ด้วยสบู่

ติดต่อเรา

โรงพยาบาลนายแพทย์หาญ
160-164 ถนนวิทยะธำรงค์ ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร 35000

บริการทางการแพทย์

บริการสำหรับผู้ป่วย

การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายคุกกี้
Copyright © 2023 DR.Hann Hospital All right reserved