• ตลอด 24 ชั่วโมง

การฝึกอบรม การสนทนาภาษากัมพูชาเพื่อการสื่อสาร

ข่าวสารและกิจกรรม
     เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567  เวลา 09.00 น  นายวชิรวิทย์  ผาดสุวรรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร เปิดฝึกอบรม โครงการยกระดับฝีมือเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงานรองรับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี กิจกรรมยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงานรองรับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี ภาษาต่างประเทศหลักสูตร ภาษากัมพูชาเพื่อการสื่อสาร ให้กับเจ้าหน้าที่ บุคลากร โรงพยาบาลรวมแพทย์  จำนวน 21 คน  ระหว่างวันที่  5-7 , 12-13 กุมภาพันธ์  2567  
👉ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 2 โรงพยาบาลรวมแพทย์  อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

ติดต่อเรา

โรงพยาบาลนายแพทย์หาญ
160-164 ถนนวิทยะธำรงค์ ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร 35000

บริการทางการแพทย์

บริการสำหรับผู้ป่วย

การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายคุกกี้
Copyright © 2023 DR.Hann Hospital All right reserved