• ตลอด 24 ชั่วโมง
ศูนย์ไตเทียม

สะดวก สะอาด ปลอดภัย เครื่องมือที่ทันสมัยและได้มาตรฐาน

    ศูนย์ไตเทียม โรงพยาบาลนายแพทย์หาญ  ประกอบด้วยทีมผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้าน ได้แก่ ทีมอายุรแพทย์โรคไต ศัลยแพทย์ระบบทางเดินปัสสาวะ และบุคคลากรทางการแพทย์ที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านแก่ผู้เข้ารับบริการทุกท่าน ด้วยห้องปลอดเชื้อ อุปกรณ์ไตเทียม และอุปกรณ์ต่างๆ ที่พร้อมใช้งานอยู่เสมอ และเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสูง

– ให้บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม
– บริการอย่างใกล้ชิดดุจคนในครอบครัว
– มีทีมแพทย์ดูแลคนไข้ และให้คำปรึกาาทุกรอบล้างไต

ติดต่อเรา

โรงพยาบาลนายแพทย์หาญ
160-164 ถนนวิทยะธำรงค์ ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร 35000

บริการทางการแพทย์

บริการสำหรับผู้ป่วย

การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายคุกกี้
Copyright © 2023 DR.Hann Hospital All right reserved