• ตลอด 24 ชั่วโมง

เปิดให้บริการแล้ว

"โครงการเบิกจ่ายตรงข้าราชการ
กรณีนัดผ่าตัดล่วงหน้า"

ปัญหาสุขภาพไม่สามารถรอได้.. ข้าราชการไทย ไม่ต้องรอคิวผ่าตัด

ผู้มีสิทธิ

 • ข้าราชการ
 • ลูกจ้างประจำ
 • ผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ

ครอบครัวของผู้มีสิทธิ

 • บิดา/มารดา
 • คู่สมรส
 • บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ขั้นตอนการเข้ารับบริการ

1. โทรติดต่อโรงพยาบาลฯ เพื่อตรวจสอบสิทธิ์ โดยใช้เลขบัตรประชาชน 13 หลัก หรือ บัตรข้าราชการ
2. พบแพทย์เะื่อตรวจและวินิจฉัยสำหรับการเตรียมตัวรับการผ่าตัด
3. เข้ารับบริการตามวันและเวลาที่นัดหมาย
4. เงื่อนไขการรับการผ่าตัดเป็นไปตามข้อกำหนดของกรมบัญชีกลาง

รายการผ่าตัด

 • ผ่าตัดนิ่วในถุงน้ำดีด้วยกล้อง
 • ผ่าตัดนิ่วท่อไต
 • ผ่าตัดถุงน้ำรังไข่
 • ผ่าตัดไส้เลื่อน
 • ผ่าตัดเนื้องอกมดลูก
 • ผ่าตัดริดสีดวงทวาร
 • ผ่าตัดนิ่วกระเพาะปัสสาวะ
 • ผ่าตัดต้อกระจก
 • และรายการผ่าตัดอื่นๆ กว่า 60 รายการ

ติดต่อเรา

โรงพยาบาลนายแพทย์หาญ
160-164 ถนนวิทยะธำรงค์ ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร 35000

บริการทางการแพทย์

บริการสำหรับผู้ป่วย

การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายคุกกี้
Copyright © 2023 DR.Hann Hospital All right reserved