• ตลอด 24 ชั่วโมง

ติดตามผลการปฏิบัติตามกฎหมายการจ้างงานคนพิการที่ทำงาน ในสถานประกอบการ

ข่าวสารและกิจกรรม
     เมื่อวันวันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น. นางสาวพัทธิอร กาฬสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร มอบหมายให้ นายเริงศักดิ์ แสนทวีสุข ผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการจังหวัด และเจ้าหน้าที่ พร้อมคณะทำงาน ติดตามการจ้างงานคนพิการ ประกอบด้วยผู้แทนจัดหางานจังหวัดยโสธร ผู้แทนประกันสังคมจังหวัดยโสธร และผู้แทนสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยโสธร ติดตามผลการปฏิบัติตามกฎหมายการจ้างงานคนพิการที่ทำงาน ในสถานประกอบการ ตามมาตรา33 และ มาตรา 35 จำนวน 8 แห่ง คนพิการ/ผู้ดูแลคนพิการ จำนวน 32 ราย โดยมีคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับในการติดตามผลในครั้งนี้

ติดต่อเรา

โรงพยาบาลนายแพทย์หาญ
160-164 ถนนวิทยะธำรงค์ ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร 35000

บริการทางการแพทย์

บริการสำหรับผู้ป่วย

การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายคุกกี้
Copyright © 2023 DR.Hann Hospital All right reserved