• ตลอด 24 ชั่วโมง

ติดตามเยี่ยมประเมินการบังคับใช้ พรบ.ควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ.2560 (พ.ศ.2566-2570)

ข่าวสารและกิจกรรม
          เมื่อวันพุธ ที่ 29 พฤศจิกายน 2566 เวลา 14.00-16.30 น. นายยุทธนา สุริยะ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร มอบหายให้ กองงานส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลยโสธร และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองยโสธร ร่วมกับกองอนามัยมารดาและทารก กรมอนามัย และศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี ติดตามเยี่ยมประเมินการบังคับใช้ พรบ.ควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ.2560(พ.ศ.2566-2570) โนโรงพยาบาลรวมแพทย์ยโสธร ห้างสรรพสินค้านานาภัณฑ์พลาซ่ายโสธร และห้างสรรพสินค้าโลตัสยโสธร ไม่พบการกระทำความผิด พรบ.ควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ.2560(พ.ศ.2566-2570)

ติดต่อเรา

โรงพยาบาลนายแพทย์หาญ
160-164 ถนนวิทยะธำรงค์ ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร 35000

บริการทางการแพทย์

บริการสำหรับผู้ป่วย

การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายคุกกี้
Copyright © 2023 DR.Hann Hospital All right reserved