• ตลอด 24 ชั่วโมง

การอบรมการอพยพหนีไฟประจำปี 2566

ข่าวสารและกิจกรรม
     เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2566 โรงพยาบาลรวมแพทย์ยโสธรได้จัดการอบรมการอพยพหนีไฟประจำปี 2566 เพื่อให้พนักงานในองค์กรมีความเข้าใจถึงสาเหตุและการป้องกันอัคคีภัย การอพยพหนีไฟ การเตรียมความพร้อมเมื่อเกิดเหตุไฟไหม้ในสถานประกอบกิจการในระดับรุนแรงตามที่องค์กรตั้งเอาไว้บางที่ได้กำหนดระดับความรุนแรงของเหตุไฟไหม้เป็นระดับ เช่น
     – ไฟไหม้ระดับ 1 คือ สามารถควบคุมเพลิงได้โดยง่ายด้วยตนเองหรือถังดับเพลิง
     – ไฟไหม้ระดับ 2 คือ ต้องใช้ทีมดับเพลิง และ อุปกรณ์ดับเพลิงเพื่อระงับเหตุ
     – ไฟไหม้ระดับ 3 คือ ไฟไหม้ระดับรุนแรงทีมดับเพลิงในองค์กรไม่สามารถควบคุมเพลิงได้ ต้องทำการอพยพพนักงานทุกคนหนีไฟออกจากพื้นที่ และ ร้องขอความช่วยเหลือจากทีมดับเพลิงภายนอก
     ดังนั้นพนักงานในองค์กรจึงต้องเตรียมความพร้อมและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟเป็นประจำทุกปีเพื่อให้เกิดความพร้อมต่อเหตุการณ์จริง เป็นการซ้อมหรือนัดแนะให้มีความพร้อมเพียงในแต่ละหน่วยงานไม่ให้เกิดความสับสนวุ่นวาย และเป็นระเบียบขณะทำการเดินไปยังจุดรวมพลที่ได้กำหนดเอาไว้ในแต่ละพื้นที่เป็นต้น

ติดต่อเรา

โรงพยาบาลนายแพทย์หาญ
160-164 ถนนวิทยะธำรงค์ ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร 35000

บริการทางการแพทย์

บริการสำหรับผู้ป่วย

การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายคุกกี้
Copyright © 2023 DR.Hann Hospital All right reserved