กลุ่มโรงพยาบาลนายแพทย์หาญยินดีให้บริการ

  • 045-711-356, 045 712 546 ตลอด 24 ชั่วโมง​

โปรแกรมตรวจวินิฉัยโรคไข้เลือดออก

แพ็คเกจ/โปรโมชั่น

ติดต่อเรา

โรงพยาบาลนายแพทย์หาญ
160-164 ถนนวิทยะธำรงค์ ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร 35000

บริการทางการแพทย์

บริการสำหรับผู้ป่วย

การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายคุกกี้
Copyright © 2023 DR.Hann Hospital All right reserved