• ตลอด 24 ชั่วโมง

ร่วมงานกับเรา

เพราะเราชื่อว่า "สถานที่ทำงานเปรียบเสมือนบ้านหลังที่สอง"

สิทธิประโยชน์และสวัสดิการที่จะได้รับ

สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล

ประกันสังคม

ตรวจสุขภาพประจำปี

วันหยุดพักผ่อนประจำปี

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

เบี้ยขยัน

เงินช่วยเหลือสวัสดิการ

ตำแหน่งงานที่เปิดรับ

*ข้อมูลอัพเดตเมื่อวันที่ 01/11/2566

คุณสมบัติเบื้องต้น

- วุฒิการศึกษาปริญญาตรี - ปริญญาโท ทุกสาขา
- มีประสบการณ์ด้านการบริหารอาคารสำนักงาน
- มีทักษะทางด้านการบริหารจัดการ และมีความเป็นผู้นำ
- มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีใจรักงานบริการ สามารถควบคุมอารมณ์ได้ดี
- สามารถทำงานภายใต้สภาพแวดล้อมที่กดดันได้

คุณสมบัติเบื้องต้น
- วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาเภสัชศาสตร์
- มีใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
- บุคลิกภาพดี ยิ้มแย้ม แจ่มใส
-
ละเอียด รอบคอบ ช่างสังเกต มีความรับผิดชอบสูง
-
มีทักษะการวางแผน และการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
คุณสมบัติเบื้องต้น
- วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์
- มีใบประกอบวิชาชีพพยาบาล
- มีใบรับรองผ่านการฝึกอบรมเฉพาะทางไตเทียม
- มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
คุณสมบัติเบื้องต้น
- วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์
- มีใบประกอบวิชาชีพพยาบาล
- สามารถทำงานเป็นกะได้
-
บุคลิกภาพดี ยิ้มแย้มแจ่มใส
- มีความรับผิดชอบ
- มีใจรักงานในบริการ
คุณสมบัติเบื้องต้น
- วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขากายภาพบำบัด
- มีใบประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด

คุณสมบัติเบื้องต้น
- เพศ ชาย - หญิง
- วุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.), ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), ปริญญาตรี ทุกสาขา
- สามารถสื่อสารภาษากัมพูชาได้เป็นอย่างดี
- มีใจรักในงานบริการ

คุณสมบัติเบื้องต้น
- วุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.), ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขา
- ดูแลรักษารถเบื้องต้นได้เป็นอย่างดี
-
มีใบอนุญาติขับขี่รถยนต์
- ขึ้นเวร เช้า/บ่าย/ดึก ได้
- มีบุคลิกภาพที่ดี น่าเชื่อถือ ซื่อสัตย์สุจริต และแต่งกายสุภาพเรียบร้อย

คุณสมบัติเบื้องต้น
- วุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.), ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาอุสาหกรรม
- มีทักษะทางด้านช่าง
- มีมนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี และ มี Service Mind

คุณสมบัติเบื้องต้น
- อายุ 35 - 45 ปี
- มัธยมศึกษาตอนปลาย, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.), ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขา
- ขึ้นเวร เช้า/บ่าย/ดึก ได้

ช่องทางการรับสมัคร

1. ส่ง Resume เอกสารการสมัคร มาที่ E-Mail : hrd@drhann.com

2. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 095-605-8930, 093-328-9683

3. ติดต่อทาง Line Application

ติดต่อเรา

โรงพยาบาลนายแพทย์หาญ
160-164 ถนนวิทยะธำรงค์ ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร 35000

บริการทางการแพทย์

บริการสำหรับผู้ป่วย

การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายคุกกี้
Copyright © 2023 DR.Hann Hospital All right reserved