• ตลอด 24 ชั่วโมง

เจ็บจากรถ หมดกังวล ไม่ต้องสำรองจ่าย⁉ 📣 ใช้สิทธิได้ที่ รพ.รวมแพทย์ยโสธร

ข่าวสารและกิจกรรม
เจ็บจากรถ หมดกังวล ไม่ต้องสำรองจ่าย ใช้สิทธิได้ที่ รพ.รวมแพทย์ยโสธร
พ.ร.บ. คุ้มครองทันที 30,000 บาท ไม่ต้องจ่าย

พ.ร.บ. คืออะไร?
ประกันภัยรถภาคบังคับ ซึ่งกฎหมายบังคับให้รถทุกคัน “ต้องทำ” เพื่อคุ้มครองบุคคลที่ได้รับผลจากอุบัติเหตุ โดยไม่คำนึงว่าจะเป็นฝ่ายถูกหรือฝ่ายผิด
เจ็บจากรถ หมดกังวัลเรื่องค่าใช้จ่าย พ.ร.บ.คุ้มครองค่ารักษาเบื้องต้น 30,000 บาท ใช้สิทธิ์ได้ที่ โรงพยาบาลรวมแพทย์ยโสธร
(วงเงินคุ้มครองสูงสุด 304,000 บาท กรณีมี พ.ร.บ. อุบัติเหตุจากรถ)
– ค่าเสียหายเบื้องต้น (จ่ายโดยไม่ต้องรอพิสูจน์ถูกผิด)
    1. บาดเจ็บ จ่ายค่ารักษาตามจริง ไม่เกิน 30,000 บาท
    2. สูญเสียอวัยวะ ได้รับ 35,000 บาท
    3. สูญเสีย/ทุพพลภาพถาวร ได้รับ 35,000 บาท
– ค่าสินไหมทดแทน (จ่ายหลังพิสูจน์ถูกผิดแล้ว)
    1. บาดเจ็บ จ่ายค่ารักษาตามจริง ไม่เกิน 80,000 บาท
    2. สูญเสียอวัยวะ
       นิ้วขาด 1 ข้อขึ้นไป 200,000 บาท
       สูญเสียอวัยวะ 1 ส่วน 250,000 บาท
       สูญเสียอวัยวะ 2 ส่วน 300,000 บาท
   3. สูญเสีย/ทุพพลภาพถาวร ได้รับ 300,000 บาท
กรณีบาดเจ็บและต้องพักรักษาตัวที่โรงพยาบาล
จะได้รับค่าชดเชยวันละ 200 บาท/วัน สูงสุดไม่เกิน 20 วัน
(ยกเว้นผู้ขับขี่เป็นฝ่ายผิด จะได้รับค่าเสียหายเบื้องต้นเท่านั้น)

📍*เอกสารขอใช้สิทธิ์ พ.ร.บ.
สำเนากรมธรรม์รถ
บัตรประจำตัวประชาชน
สำเนาบันทึกประจำวันตำรวจ
** หมายเหตุ พ.ร.บ. ต้องไม่หมดอายุ

ติดต่อเรา

โรงพยาบาลนายแพทย์หาญ
160-164 ถนนวิทยะธำรงค์ ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร 35000

บริการทางการแพทย์

บริการสำหรับผู้ป่วย

การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายคุกกี้
Copyright © 2023 DR.Hann Hospital All right reserved