• ตลอด 24 ชั่วโมง
ระบบงาน

ระบบบริหารงาน IT Service

ระบบบริหารจัดการข้อมูล Web Service

ระบบบริหารจัดการยานพาหนะ

ระบบบันทึกข้อมูลผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์

System EA

ระบบอีเมล์โรงพยาบาล (E-MAIL)

ติดต่อเรา

โรงพยาบาลนายแพทย์หาญ
160-164 ถนนวิทยะธำรงค์ ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร 35000

บริการทางการแพทย์

บริการสำหรับผู้ป่วย

การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายคุกกี้
Copyright © 2023 DR.Hann Hospital All right reserved