• ตลอด 24 ชั่วโมง

บริการทางการแพทย์

โรงพยาบาลนายแพทย์หาญ มีบริการด้านการแพทย์ คอยให้บริการ และยังมีอุปกรณ์เครื่องมือทางด้านการแพทย์ต่างๆ ที่ทันสมัย

เรามีทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่คอยให้บริการ การรักษา

นพ.หาญ สุฉันทบุตร

ศัลยแพทย์

นพ.ไพวัณ วัฒนราษฎร์

ศัลยแพทย์

นพ.วัชระ รัตนสีหา

เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

นพ.สุภเชษฐ์ ชีรณวาณิช

ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

พญ.ฝนทอง เหลือผล

อายุรแพทย์

พญ.กลางดาว ชีรณวาณิช

เวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ

นพ.ฉายตะวัน สุฉันทบุตร

แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป

นพ.กินซัง วังฌุก

ศัลยแพทย์

ติดต่อเรา

โรงพยาบาลนายแพทย์หาญ
160-164 ถนนวิทยะธำรงค์ ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร 35000

บริการทางการแพทย์

บริการสำหรับผู้ป่วย

การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายคุกกี้
Copyright © 2023 DR.Hann Hospital All right reserved